Uśmiechnięty mężczyzna w garniturzeZmiana zarządcy – Procedura w przypadku dużej wspólnoty

Duża Wspólnota – Więcej niż 3 lokale

Jak postępować, jeśli zarząd we Wspólnocie sprawowany jest zgodnie z ustawą o własności lokali (tzn. jest wybrany jednoosobowy lub kilkuosobowy zarząd):

 • Przygotować uchwałę o zmianie zarządcy i zebranie ponad 50% podpisów pod uchwałą.
 • Przygotować pisemne wypowiedzenie, które podpisują członkowie zarządu.
 • Przekazać wypowiedzenie obecnemu zarządcy.
 • Po upływie umownego okresu wypowiedzenia umowa przestanie obowiązywać.
 • Podpisać umowę o zarządzanie z nowym zarządcą.
 • Nowy zarządca odbierze wszystkie dokumenty Wspólnoty od obecnego zarządcy.

Jak postępować, jeśli zarząd we Wspólnocie został powierzony zarządcy w akcie notarialnym lub w uchwale zaprotokołowanej przez notariusza: 

 • Właściciele lokali, którzy posiadają razem co najmniej 10% udziałów w nieruchomości wspólnej, podpisują i składają zarządcy pismo, w którym:
  • Wnioskują o zwołanie zebrania (art. 31 pkt b ustawy).
  • Żądają zaznaczenia w porządku obrad, że przedmiotem zebrania będzie zmiana zarządcy.
 • Na zebranie musi przyjść notariusz, który zaprotokołuje uchwałę. Powinien go zaprosić zarządca, ale może to zrobić również członek Wspólnoty.
 • Podczas zebrania właściciele podejmują uchwałę, w której zmieniają zarządcę. 
 • Podpisać umowę o zarządzanie z nowym zarządcą.
 • Nowy zarządca odbierze wszystkie dokumenty Wspólnoty od obecnego zarządcy.

Jak wygląda procedura zmiany zarządcy w przypadku małej wspólnoty?

Mała Wspólnota – 3 lokale lub mniej

Jak postępować, jeśli zarząd we Wspólnocie sprawowany jest zgodnie z Kodeksem cywilnym (gdy nie zmieniano umową notarialną sposobu zarządu):

 • Przygotować wypowiedzenie umowy o zarządzanie oraz zebranie podpisów (wymagane jest zebranie wszystkich podpisów właścicieli).
 • Wręczyć wypowiedzenie obecnemu zarządcy.
 • Po upływie umownego okresu wypowiedzenia umowa przestanie obowiązywać.
 • Podpisać umowę o zarządzanie z nowym zarządcą.
 • Nowy zarządca odbierze wszystkie dokumenty Wspólnoty od obecnego zarządcy.