Kalkulator na drewnianym stoleObsługa finansowo-księgowa

Naszym klientom oferujemy kompleksową obsługę finansowo-księgową. Jesteśmy rzetelnym partnerem, który przejmuje na siebie wszystkie kwestie związane z prowadzeniem bieżącej dokumentacji, ewidencji księgowej i cyklicznych rozliczeń. Warto bowiem wspomnieć, iż profesjonalne prowadzenie ewidencji, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, jest niezbędne do stworzenia rocznego sprawozdania finansowego. W naszych działaniach w pełni stosujemy się do zasad i wytycznych otrzymanych od wspólnot, tak aby całość była czytelna i klarowna dla wszystkich osób zainteresowanych.

Na czym polega obsługa finansowo-księgowa nieruchomości?

W zakresie obsługi finansowo-księgowej realizujemy:

  • otwieranie rachunków bankowych Wspólnoty i prowadzenie rozliczeń przez ten rachunek;
  • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów;
  • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
  • pobieranie i rejestracja opłat z tytułu zaliczek eksploatacyjnych, Funduszu Remontowego oraz innych, ustalonych przez Wspólnotę opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości;
  • odbieranie, rejestracja i podział dochodów z pożytków;
  • przygotowanie projektów planów gospodarczych Wspólnoty;
  • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych Wspólnoty i indywidualnych rozliczeń właścicieli.