Mężczyzna korzystający z tabletaObsługa administracyjna

Niezbędnym elementem zarządzania nieruchomością jest obsługa administracyjna. Dedykowany administrator pozostaje w stałym kontakcie z właścicielami lokali. Do jego zadań należy wówczas sprawowanie nadzoru nad obiektem, aby zapewnić mieszkańcom i użytkownikom komfortowe warunki. Na zebraniach omawiamy wszystkie kluczowe dla mieszkańców kwestie, natomiast właścicielom cyklicznie przekazujemy kompletne, usystematyzowane dane dotyczące finansów – rozliczeń i opłat. W razie potrzeby przeprowadzamy również wizyty interwencyjne i rekomendujemy rozwiązania niezbędne do zachowania wysokiego standardu życia mieszkańców i użytkowników obiektu.

Co wchodzi w skład obsługi administracyjnej?

W zakresie obsługi administracyjnej realizujemy:

  • zawieranie, zmienianie i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów dotyczących części wspólnych nieruchomości;
  • zawieranie, zmienianie i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku;
  • dbanie o utrzymanie porządku oraz czystości w budynku i w obrębie posesji;
  • przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań Wspólnoty Mieszkaniowej;
  • prowadzenie korespondencji z właścicielami;
  • wyszukiwanie firm usługowych i remontowych, negocjowanie cen i warunków umów;
  • nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji budynku, wyszukiwanie wykonawców dla planowanych remontów i modernizacji budynków, negocjacje z wykonawcami, analiza i przedstawianie zarządowi Wspólnoty kosztorysów robót.