Mężczyzna w garniturzeObsługa prawna

W ramach naszych usług zapewniamy obsługę prawną. W tej materii ściśle współpracujemy z renomowaną kancelarią prawniczą. Ponadto w naszym zespole pracują wybitni specjaliści, mający rozległą wiedzę w tej konkretnej dziedzinie, którzy w sytuacjach doraźnych służą merytorycznym wsparciem. Wszystko to pozwala nam skutecznie rozwiązywać bieżące problemy natury prawnej naszych klientów. W razie potrzeby reprezentujemy wspólnotę przed organami administracji państwowej i samorządowej, sądami i organami egzekucyjnymi oraz na spotkaniach między właścicielami poszczególnych lokali. Jesteśmy przekonani, że dzięki naszemu doświadczeniu sprostamy wszystkim zadaniom i wyzwaniom, jakie czekają na nas w ramach współpracy.

Czym się zajmujemy w ramach obsługi prawnej?

W zakresie reprezentacji i obsługi prawnej Wspólnoty prowadzimy:

  • reprezentację Wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej;
  • reprezentację Wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami;
  • reprezentację Wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi;
  • opracowywanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty (regulaminów i statutów).